StartSMS

Fundacja START rozpoczęła pracę nad inicjatywą o nazwie StartSMS, która ma na celu ułatwienie mieszkańcom Węgrowa dostępu do istotnych informacji poprzez wysyłanie powiadomień za pomocą wiadomości SMS.

Pierwsza faza tworzenia StartSMS została poparta przez Urząd Miasta Węgrowa, a projekt o nazwie "SeniorSMS" otrzymał wsparcie finansowe z budżetu miasta. Decyzja o skierowaniu pierwszej fazy systemu do seniorów wynika z bariery w dostępie do informacji, z jaką często borykają się właśnie starsi mieszkańcy. Wprowadzenie systemu w fazie testowej umożliwi dostosowywanie go do specyficznych potrzeb tej grupy społecznej. Planowane jest jednak, że w przyszłości system ten będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta.

Działanie StartSMS opiera się na prostym, ale skutecznym mechanizmie. Mieszkańcy, którzy zapiszą się do systemu, będą otrzymywać krótkie, klarowne powiadomienia na swoje telefony komórkowe dotyczące ważnych wydarzeń, informacji miejskich, akcji społecznych, czy lokalnych inicjatyw. Dzięki temu będą mieli szybki dostęp do najaktualniejszych informacji, bez konieczności śledzenia mediów czy stron internetowych.

System StartSMS ma na celu zwiększenie dostępności informacji dla wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza dla osób, które nie są biegłe w korzystaniu z nowych technologii, czy też mają ograniczony dostęp do Internetu.

Fundacja START będzie dokładać starań do pełnej implementacji StartSMS jako trwałego narzędzia komunikacyjnego dla społeczności lokalnej. Projekt jest jednym z wielu działań podejmowanych przez Fundację START w ramach jej misji aktywizacji społecznej i wspierania mieszkańców Węgrowa. 

Rozpoczęcie działań związanych z tworzeniem bazy oraz działaniem systemu planowane jest na drugą połowę czerwca 2023 roku.

Wierzymy, że dostęp do informacji jest kluczowy dla tworzenia silnej, zjednoczonej społeczności, dlatego koncentrujemy swoje wysiłki na stworzeniu narzędzia, które będzie dostępne i zrozumiałe dla wszystkich.