Senior zawsze aktywny

W zadaniu udział wzięło 122 uczestników. Zorganizowano dwa wyjazdy do Tykocina i Rynu.

Odbiorcami zadania byli seniorzy z powiatu węgrowskiego. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 27 października, gdzie opracowany został plan obu wycieczek, uzgodnione zostały koszty oraz kryteria doboru uczestników (wiek 60+).

Zadanie dofinansowane zostało na kwotę 10 tyś zł.

#senior #MCPS #Mazowsze #AktywnySenior #Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka