O nas

Fundacja START to organizacja non-profit, która powstała w marcu 2021 roku w celu pomocy potrzebującym i aktywizacji społecznej. Naszą siedzibą jest miasto Węgrów, jednak nasza działalność obejmuje nie tylko to miasto, ale także okoliczne miejscowości oraz inne regiony Polski i krajów sąsiednich.

Nasza misja opiera się na trzech filarach: aktywizacji społecznej, wspieraniu seniorów oraz pomocy humanitarnej. Staramy się działać na wielu płaszczyznach, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi i pomóc im w różnych obszarach życia.

W zakresie aktywizacji społecznej organizujemy różnego rodzaju akcje i wydarzenia, które mają na celu integrację i mobilizację społeczności lokalnych. Nasze działania skierowane są przede wszystkim do młodzieży, która stanowi przyszłość naszego społeczeństwa oraz seniorów, którzy są cennym doświadczeniem. Organizujemy warsztaty, spotkania, wyjazdy i inne aktywności, które mają na celu rozwijanie umiejętności, zainteresowań oraz umożliwienie nawiązania pozytywnych relacji międzyludzkich.

Wspieranie seniorów to kolejny ważny obszar naszej działalności. Zajmujemy się organizacją wycieczek, spotkań, imprez oraz wspieramy funkcjonowanie osób potrzebujących. Nasze działania są skierowane do osób starszych, które często pozostają w izolacji i potrzebują wsparcia ze strony społeczeństwa.

Pomoc humanitarna to trzeci filar naszej działalności. Jesteśmy aktywni w organizowaniu akcji pomocy dla osób potrzebujących, zwłaszcza w kontekście kryzysów humanitarnych, takich jak wojny czy pandemie. Dostarczamy artykuły pierwszej potrzeby, żywność, leki oraz sprzęt medyczny tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy oraz wsparciu naszych darczyńców Fundacja START jest w stanie pomóc wielu ludziom w potrzebie. W naszych działaniach staramy się działać zgodnie z zasadami solidarności, empatii i pomocy bliźniemu. Wierzymy, że każdy z nas może wnosić pozytywny wkład w życie społeczne i że razem możemy wiele osiągnąć.