POMOC HUMANITARNA

Wsparcie działań z Ukrainą

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie

97 9224 0007 0030 5873 2000 0020

Wpłaty tytułem: UKRAINA

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR

DZIEŃ WOJNY

24 lutego 2022 roku świat obiegła informacja o rozpoczętej przez federację rosyjską zbrojnej operacji wojskowej. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że jest to akt terrorystyczny, wojna na terenie wolnego kraju — Ukrainy.

Od pierwszych dni wojny rozpoczętej przez rosję na terenach należących do Ukrainy Fundacja START bierze aktywny udział w organizowanych akcjach pomocowych oraz sama organizuje zbiórki czy konwoje z pomocą humanitarną.

26 lutego 2022 roku byliśmy m.in. w Przemyślu na stacji kolejowej, gdzie docierały pociągi z Kijowa, na przejściach granicznych w Medyce czy Hrebenne — udzielaliśmy tam wraz z innymi organizacjami wsparcia medycznego, psychologicznego oraz transportowaliśmy obywateli Ukrainy w miejsca, gdzie czekało na nich schronienie.

14 marca 2022 roku dzięki współpracy z Miastem Węgrów zorganizowaliśmy zbiórkę funduszy na zakup ambulansu dla Żółkwi — miasta partnerskiego w obwodzie lwowskim, który następnie 27 marca osobiście wraz z Pawłem Marchelą — Burmistrzem Miasta Węgrowa, Marcinem Roguskim — Prezesem Klubu Motorowego w Węgrowie oraz Rafałem Biernatem — Prezesem Zarządu Fundacji START dostarczyliśmy na teren Ukrainy. 

13 sierpnia 2022 roku Prezes zarządu Fundacji Start brał udział w wyjeździe, którego celem było miasto Charków. Kilkudniowy wyjazd poświęcony był m.in. dostarczeniu pomocy humanitarnej oraz ewakuacji rannych do Kijowa. To doświadczenie pozwoliło nam utwierdzić się w przekonaniu, że wojna to najgorsza możliwa droga.

15 kwietnia 2023 roku realizowany był kilkudniowy konwój pomocy humanitarnej z agregatami prądotwórczymi oraz żywnością. Pomoc dotarła do obwodu lwowskiego, kijowskiego oraz czernichowskiego. 

23 sierpnia 2023 roku ściągnęliśmy do Polski żołnierza Zbrojnych Sił Ukrainy ciężko rannego podczas walk niedaleko miasta Bachmut. Utworzono nową cywilną procedurę CP-METUS pozwalającą na ewakuację i przeprowadzenie leczenia w Polsce. Fundacja START w pełni koordynuje każdy etap leczenia, udziela wsparcia merytorycznego i finansowego.  Procedura wymagała współpracy i porozumienia pomiędzy Fundacją a Ministerstwem Zdrowia Polski oraz Ukrainy.

23 grudnia 2023 roku zrealizowano kolejny konwój pomocy humanitarnej, który trafił bezpośrednio do obwodu donieckiego.

Wspierają nas:

Pismo o honorowym patronacie Burmistrza Miasta Węgrowa